sadness

อย่าก้มหน้า
หลบตา
ท้องฟ้า


แม้คร่ำครวญหนักหนา
ลดมือที่บังหน้าของเธอเสีย
ไม่เช่นนั้นความหม่นหมองจะไม่มีวันหายไป


เงยหน้ามองเขา
ที่เศร้าสร้อย
น้ำตาหมื่นเม็ดกำลังตกลงมา
 
 
ไม่ใช่เธอ
คนเดียว
ที่เศร้าใจ

*
jasmine
21:54 28/9/2550