valentine

 

 

 

0:19 17/2/2552

ตอนนี้อยากบอกรัก
ไม่สมหวังก็ไม่เป็นไร
ขอแค่ให้หัวใจได้ซึ้งกับสิ่งที่สวยงาม

จะปล่อยให้มันหยุดนิ่ง...จะปล่อยให้มันเต้นแรง
จะปล่อยให้มันเจ็บปวด...จะปล่อยให้มันพองโต
จะปล่อยให้มันจมดิ่งไปสู่ความมืดมน...จะปล่อยให้มันเปล่งแสงสว่าง

เพื่อให้รู้ว่ายังมีร่างกายนี้อยู่
เพื่อให้รู้ว่ายังไม่ด้านชา
เพื่อให้รู้ว่าดวงตานี้มีไว้แสวงหาแสงสว่าง

และอีกครั้ง อีกครั้ง
ที่ดอกไม้เบ่งบานไปทั่วทุ่งหญ้า
ณ ที่สงบเงียบแห่งนั้น